Truyền thông tin bằng tia laser từ khoảng cách 16 triệu km

Truyền thông tin bằng tia laser từ khoảng cách 16 triệu km

Truyền thông tin bằng tia laser từ khoảng cách 16 triệu km Công nghệ mới mẻ này có thể thay đổi tương lai của việc liên lạc với tàu vũ trụ. - 28-10-2023Từ khoảng cách hàng chục tỷ km, NASA làm cách nào để cập nhật phần mềm cho phần cứng 'cổ xưa' trên tàu vũ trụ 46 năm tuổi? - 24-09-2023Ấn Độ có thể phải nói lời "vĩnh biệt" với tàu vũ trụ: Tất cả đều vỡ nứt? - …