Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi viên tịch

Theo cáo phó của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN; nguyên Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.3; Chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo tông; Viện …