Trung Quốc mừng vá đê hồ Động Đình thành công sớm hơn dự kiến

Trung Quốc mừng vá đê hồ Động Đình thành công sớm hơn dự kiến

Đoạn đê bị vỡ tại hồ Động Đình, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã được vá thành công sớm hơn nhiều so với dự kiến. Vào lúc 22:31 ngày 8/7, khối đá cuối cùng được đổ xuống, nối liền đoạn đê vị vỡ trong tiếng hò reo của lực lượng cứu hộ. Theo Xinhua | Video: CGTN, Xinhua