Trang nghiêm Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trang nghiêm Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Hiện diện hộ niệm có chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội …