Tin đồn về 'mối quan hệ' giữa Rosé (BLACKPINK) và Cha Eunwoo tái xuất hiện với nhiều 'bằng chứng' khác nhau

Tin đồn về 'mối quan hệ' giữa Rosé (BLACKPINK) và Cha Eunwoo tái xuất hiện với nhiều 'bằng chứng' khác nhau