Thường vụ Quốc hội xem xét sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu

Thường vụ Quốc hội xem xét sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu

Sáng 10/7, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8. Về kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây là kỳ họp có nhiều nội dung, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua 27,5 …