Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ 95 tỷ USD, có phần cho Ukraine

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ 95 tỷ USD, có phần cho Ukraine

Các thượng nghị sĩ thông qua dự luật với số phiếu 70-29, vượt quá ngưỡng 60 phiếu cần thiết để dự luật được chuyển tới Hạ viện. 22 thành viên đảng Cộng hòa cùng hầu hết các thành viên đảng Dân chủ ủng hộ dự luật. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói: “Chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ nhiều thập kỷ, kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn không …