Tạm đình chỉ công tác ông Đặng Đạo - Huấn luyện viên trưởng Đội bóng đá U19 Khánh Hòa

Tạm đình chỉ công tác ông Đặng Đạo - Huấn luyện viên trưởng Đội bóng đá U19 Khánh Hòa