Singapore chính thức công nhận 16 loại côn trùng là thực phẩm

Singapore chính thức công nhận 16 loại côn trùng là thực phẩm

Theo CNA và CNN, thông tư ngày 8/7 được SFA gửi tới các nhà kinh doanh thực phẩm có nội dung như sau: "Với hiệu lực ngay lập tức, SFA cho phép nhập khẩu côn trùng và các sản phẩm côn trùng thuộc các loài được đánh giá là ít gây lo ngại về mặt pháp lý". Các loài côn trùng được SFA phê duyệt gồm châu chấu, ấu trùng và một số loài bọ cánh cứng. Cơ quan này …