Presale WienerAI vượt mốc 7 triệu đô, liệu có x100 lần?

Presale WienerAI vượt mốc 7 triệu đô, liệu có x100 lần?

- Các nhà phân tích dự đoán việc SEC chấp thuận phê duyệt ETF ETH spot có thể là động lực quan trọng giúp Ethereum vượt qua Bitcoin về mặt hiệu suất giá. - Nếu ETH ETF được phê duyệt, một điều chắc chắn là nhiều nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư sẽ tham gia tích cực vào thị trường tiền điện tử hơn. - Việc chấp thuận có thể thúc đẩy các dự án tiền ảo …