Nhiệt độ trung bình toàn cầu lần đầu tiên ghi nhận mức tăng hơn 2 độ C

Nhiệt độ trung bình toàn cầu lần đầu tiên ghi nhận mức tăng hơn 2 độ C

Theo đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào ngày 17/11 cao hơn 2,07 độ C so với mức trung bình trong thời kỳ từ năm 1850-1900 và đây cũng là mức tăng cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay. Dựa trên số liệu sơ bộ, C3S dự báo vào ngày 25/11 tới, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tiếp tục cao hơn khoảng 2,06 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tháng 9 …