Nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo mùa hè 'đáng sợ' trước mặt vì cuộc phản công

Nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo mùa hè 'đáng sợ' trước mặt vì cuộc phản công