Kỳ tích tăng trưởng GRDP

Kỳ tích tăng trưởng GRDP

Kỳ tích tăng trưởng GRDP Với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, giữ vững đà tăng trưởng trên hai con số ổn định trong 8 năm liền (2016 - 2023), GRDP năm 2023 ước đạt 11,02%, Quảng Ninh tiếp tục lập nên kỳ tích về tăng trưởng kinh tế, khẳng định là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc và cả nước. Ngay từ đầu năm …