Hoogwater verdwijnt in december uit uiterwaarden

Hoogwater verdwijnt in december uit uiterwaarden

Hoogwater verdwijnt in december uit uiterwaarden 21 november 2023, 12:15Overstromingen De ondergelopen uiterwaarden en lage kades langs de grote rivieren zullen in december weer droogvallen. Dat verwacht Rijkswaterstaat. In de eerste week van december is de waterstand van de Rijn bij Lobith gezakt van ruim 13 meter boven NAP naar minder dan 11 meter boven NAP. Dan zijn er voor zover te voorzien valt geen overstromingen meer. De Rijn bereikt dinsdagavond een topstand. Net achter de grens met Duitsland stroomt …