Hoa lá đường xuân

Hoa lá đường xuân

"Tôi sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân" - Nguyễn Huy Thiệp từng viết như vậy. Và tôi cũng từ nông thôn mà ra. Đọc hồi ký "Thời gian trong mắt tôi" của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, từng học ở Pháp nhiều năm, sau này theo cách mạng kháng chiến chống Pháp, ông viết trong một lần hành quân trong bưng Đồng Tháp Mười, qua khu dân cư, mùi phân bò thoang thoảng, ông thấy …