Hai ôtô kèn cựa nhau cùng leo lên dải phân cách

Hai ôtô kèn cựa nhau cùng leo lên dải phân cách