Dù chưa ra mắt, Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Pro đã bị lộ toàn bộ thông số kỹ thuật

Dù chưa ra mắt, Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Pro đã bị lộ toàn bộ thông số kỹ thuật