Đồng Nai muốn xây 10.000 căn nhà xã hội trong 3 năm

Đồng Nai muốn xây 10.000 căn nhà xã hội trong 3 năm