Đã có iOS 17.6 và iPadOS 17.6 public beta 3, mời bạn cập nhật

Đã có iOS 17.6 và iPadOS 17.6 public beta 3, mời bạn cập nhật

Đã có iOS 17.6 và iPadOS 17.6 public beta 3, mời bạn cập nhật Chỉ một ngay sau khi tung ra bản thử nghiệm thứ ba của iOS/iPadOS 17.6 cho các nhà phát triển thì hôm nay, Apple cũng vừa phát hành nó cho những người tham gia chương trình public beta của họ. Điều này cho phép những người không phải là nhà phát triển có thể trải nghiệm các tính năng mới của iOS/iPadOS 17.6 cũng như phát …