Cộng đồng sáng tạo để đẩy lùi HIV/AIDS

Cộng đồng sáng tạo để đẩy lùi HIV/AIDS

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS nhưng đến nay, căn bệnh thế kỷ này vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Đáng lưu ý, tình trạng nhiễm HIV/AIDS đang có xu hướng trẻ hóa, gia tăng ở một số địa phương. Nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Toàn tỉnh …