Chi Pu hát "See tình” tại Trung Quốc nhưng chưa xin phép phía Hoàng Thùy Linh?

Chi Pu hát "See tình” tại Trung Quốc nhưng chưa xin phép phía Hoàng Thùy Linh?