CATL và BYD dẫn đầu trong thị trường pin lưu trữ năng lượng Theo Investing.com

CATL và BYD dẫn đầu trong thị trường pin lưu trữ năng lượng Theo Investing.com