Bereikbaarheid, woningtekort en migratie: dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor de stad

Bereikbaarheid, woningtekort en migratie: dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor de stad

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben vannacht hun coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Onder de noemer Hoop, lef en trots kwamen de partijen met een 26 pagina's tellend plan waarmee 'een nieuwe weg wordt ingeslagen'. Maar wat betekent het voor de stad? In het akkoord wordt Amsterdam niet specifiek genoemd. Toch zijn er genoeg plannen die betrekking hebben op de stad en haar inwoners. Inperking migratie Zo is een belangrijk aspect van het akkoord 'grip krijgen op asiel en migratie', …