Bệnh bạch hầu: cơn ác mộng một thời của cả thế giới

Bệnh bạch hầu: cơn ác mộng một thời của cả thế giới

Bệnh bạch hầu: cơn ác mộng một thời của cả thế giới Bệnh bạch hầu từng là cơn ác mộng của thế giới. Dù đã bị khống chế bởi vắc xin nhưng nó vẫn chực chờ bùng phát ở nhiều nước. Bệnh bạch hầu xuất hiện từ thế kỷ 5 trước Công nguyên Bệnh bạch hầu được cha đẻ Y học Hippocrates miêu tả lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Theo một số ghi chép, …