Ảnh tết gia đình, thương nhớ xuân quê…

Ảnh tết gia đình, thương nhớ xuân quê…

Thời tiết miền Trung năm nay trở chướng, ít còn phân định rõ rệt hai mùa mưa nắng hay mùa nóng, mùa lạnh như xưa. Mùa nắng nóng kéo dài hơn. Mùa mưa thì không còn dầm dề. Má gọi vào mỗi tối đều mở đầu chuyện bằng việc phàn nàn chuyện thời tiết: "Trời kỳ lắm, mưa kiểu như Sài Gòn, ào cái rồi tạnh". Nay qua tháng chạp, má bảo trời dần mát mát về tối dù chẳng …