3 năm xây dựng hơn 600km đường cao tốc: Sự bứt tốc ngoạn mục

3 năm xây dựng hơn 600km đường cao tốc: Sự bứt tốc ngoạn mục

Nếu giai đoạn 2001 - 2010, cả nước chỉ đưa vào khai thác được 89km đường cao tốc, giai đoạn 2011 - 2020 khai thác thêm 1.074km, thì trong nửa nhiệm kỳ từ năm 2021 đến giữa năm 2023 đã xây dựng thêm hơn 600km cao tốc. Lời Tòa soạn: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong 3 đột phá chiến lược. …